Privatlivspolitik

Introduktion
Denne persondatapolitik omhandler hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer,
som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med;
• dit besøg på denne hjemmeside www.iseling.dk
• dit besøg på min Iseling Kommunikation/sexolog-syd/else iseling facebook-side samt
messenger
• mailkorrespondance
• brev
• telefon/SMS
• og i forbindelse med alle individuelle og par-terapi forløb hos mig.
Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne
persondatapolitik.
Accept
Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne
persondatapolitik.
I forbindelse med terapi forløb hos mig, vil du modtage en samtykkeerklæring som du skal
acceptere inden vores samarbejde indledes. Du vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver
samtykke til og samtykket vil være frivilligt.
Dataansvarlig
Dataansvarlig for Iseling Kommunikation er Else Iseling, tlf.: 21734036
Formål med indsamling af oplysninger
Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for
øje, som beskrevet her;
Bogføringssystem
Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer, for at kunne
sende dig en faktura for terapi – forløb, rådgivning, coaching, ligesom det er nødvendigt at kunne
ringe dig op i tilfælde af misforståelser i forbindelse med betaling og fakturaer.
Mail, brev og sms
Når vi skriver sammen på mail, i brev eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver
til mig om. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn.
Jeg benytter sikker mail (krypteret) og sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores
samarbejde. I det tilfælde gemmes de i din journal eller i systemer, beskrevet herunder. Formålet

Iseling Kommunikation

med indsamling og opbevaring er, at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle
spørgsmål, du skriver til mig om.
Cookies
Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der
indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.iseling.dk
Klient i forløb
Når du indgår i et individuelt eller par-terapeutisk, eller rådgivnings forløb hos mig, fører jeg
journal over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig/jer bedst muligt
undervejs i forløbet.
Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil
du/I blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring
vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.
Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere
særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer,
mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner
m.v.
Videregives dine oplysninger?
Klient i forløb
Jeg går løbende i supervision og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til
supervisor. Jeg bestræber mig på at anonymisere dig/jer bedst muligt og på den måde have
din/jeres sikkerhed og integritet for øje.
Øvrige oplysninger
Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver mig pålagt i henhold til
lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.
Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil jeg
meddele dig dette og bede om dit samtykke.
Har andre adgang til dine oplysninger?
I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør) får adgang til min computer, vil denne have udfyldt
fortrolighedserklæring.

Iseling Kommunikation

Tredjepartstjenester
Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer
om dig.
Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i
overensstemmelse med disse tredjeparters fortrolighedspolitik og der vil være indhentet
databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler.
I tilfælde af, at de befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er
godkendte i henhold til forordningen.
Du kan se mine samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her sammen med deres betingelser og
fortrolighedspolitik.
Microsoft
www.microsoft.dk
Betingelser for Office kan læses her https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement
Mailudbyder one.com
Link: www.one.com
Betingelser: https://www.one.com/da/info/fortrolighedspolitik
Øvrige systemer til opbevaring:
Journal
Jeg opbevarer din journal i sikret aflåst boks med kode.
Økonomisystem
Jeg opbevarer dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse i mit økonomisystem (Mamut
regnskabsprogram), der ligger lokalt på min computer. Min computer er sikret med kode, ligesom
adgang til systemet også kræver adgangskode.
Kontrol af dine personlige informationer
Du kan til enhver tid skrive til mig på: else@iseling.dk for at sikre, at jeg har de korrekte data
liggende om dig.
Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til
hurtigst muligt.

Sletning af informationer
Økonomisystem
De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i
5 år efter indeværende regnskabsår. Herefter vil de blive slettet.

Iseling Kommunikation

Journal
Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 6 måneder efter, at
du/I har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for
eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.
I tilfælde af samtykke, kan du/I til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke
vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig/jer på samme gode måde, som
hvis jeg havde journaloptegnelser.
Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive
til mig på else@iseling.dk – herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.
Mail, sms
Jeg sletter mails fra dig efter 3. mdr. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb
hos mig, vil de blive gemt i sikkert system jf. ovenfor.
Sms slettes straks, med mindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes
i henhold til ovenstående.
Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg
opbevarer og behandler om dig.
Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger.
I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.
Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på else@iseling.dk
Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Persondatapolitik er du velkommen til at
kontakte mig på else@iseling.dk eller på telefon 21734036
Klage
Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
Denne fortrolighedspolitik gælder for:
Iseling Kommunikation

Iseling Kommunikation

v/ Else Iseling
Grønningen 68
6230 Rødekro
Cvr: 2957026